Kanker, chemo en acupunctuur (4)

Medisch tijdschrift: acupunctuur vermindert pijnen bij kanker, hoofd- en rugpijn

The Medical Letter is een Amerikaans wetenschappelijk medisch tijdschrift. Het behoort tot de top van medische bladen in de V.S. en is vrij conservatief. Wetenschappers en artsen publiceren in The Medical Letter over geneesmiddelen en andere therapieën. Zij doen dat op een zo objectief mogelijke wijze. In het nummer van 8 mei 2006 verscheen een overzichtsartikel over acupunctuur en dat is nogal bijzonder voor zo'n behoudend blad.

De schrijvers van het artikel bespreken het werkingsmechanisme van acupunctuur. Ook gaan ze in op klinische studies binnen de anesthesie. En op studies over lage rugpijn, hoofdpijn en osteoartrose van de knie. Verder bespreken ze kort de effecten van acupunctuur op roken, overgewicht, cocaïneverslaving, depressies en andere neurologische problemen. Ook behandelen de schrijvers de veiligheid van acupunctuur en de kosten.

De schrijvers wijzen bij de behandeling van kanker op met name ooracupunctuur. Ooracupunctuur blijkt in aanvulling op pijnstillers, intense pijn te verminderen. Daarnaast concluderen de schrijvers van het artikel dat acupunctuur misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie vermindert.

Ernstige bijwerkingen komen volgens de schrijvers bij acupunctuur heel weinig voor. Verder zijn er volgens hen aanwijzingen dat acupunctuur kosteneffectief is. Dat wil zeggen dat de lasten van acupunctuur voor de maatschappij als geheel heel laag zijn. Een patiënt verblijft in veel gevallen aanzienlijk korter in een ziekenhuis of revalidatieoord wanneer de behandelaars (ook) acupunctuur toepassen. Dit is niet alleen prettig voor de patiënt, maar ook goedkoper voor de gezondheidszorg en de maatschappij. Denkt u hierbij aan de ziektekosten en de daarmee samenhangende premies. En aan de maatschappelijke kosten die met langer ziekteverzuim gepaard gaan.

De schrijvers besluiten het artikel met de conclusie dat acupunctuur zinvol kan zijn bij chronische pijnklachten. Ze noemen dan met name rugpijn en hoofdpijn. Verder geven ze de effectiviteit van acupunctuur aan bij misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. Deze conclusies zijn zeer opmerkelijk voor een behoudend Amerikaans medisch vakblad. En hoopgevend. Want niets is beter voor patiënten dan een goede verstandhouding en een efficiënte samenwerking tussen reguliere artsen en arts-acupuncturisten.

Contact opnemen?
  • Voor uw vraag / meer informatie
  • Een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek
  • Een consult/behandeling

Neem contact op

Waarom dokter Lieveld?
  • Als er geen oplossing was voor uw klacht
  • Afgestudeerd arts aan Universiteit Nijmegen
  • Westerse en Chinese deskundigheid

Over dokter Lieveld