Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en meer dan 4000 jaar oud. In de TCG werkt men vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld. Acupunctuur zet het lichaam en de geest aan om zichzelf te genezen.

Moderne artsen en wetenschappers hebben de klassieke, Chinese acupunctuur verder ontwikkeld en uitgebreid. Acupunctuur, of medische acupunctuur,  is tegenwoordig de verzamelnaam voor een negental acupunctuurvormen. Bij meer dan de helft komen geen naalden kijken.

Acupunctuur herstelt de energiebalans in ons lichaam

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) hebben we bij onze geboorte een bepaalde hoeveelheid energie meegekregen. We zijn gezond als de energie ongestoord door onze energiebanen kan stromen. Ziekten en klachten onstaan doordat onze energiecirculatie geblokkeerd raakt door bijv.:

 • een verkeerde houding, o.a. door te lang achter elkaar computeren
 • te weinig bewegen
 • ongezond of te veel eten
 • roken
 • stress door bv. relatie- of werkproblemen

We hebben minimaal 722 acupunctuurpunten op onze huid. Die punten staan in directe verbinding met de energiebanen in ons lichaam. Via die punten kan een acupunctuur-arts de energiecirculatie beïnvloeden met:

 • minuscule naaldjes
 • zwakke stroomstootjes
 • warmte
 • handen en duimen

Doordat de energie weer onbelemmerd kan stromen, gaat het zelfgenezend systeem van ons lichaam zijn werk weer doen. Zo kunnen veel ziekten en klachten sterk verbeteren of zelfs genezen.

Moderne wetenschap: acupunctuur écht effectief

Er is tegenwoordig veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar over het effect  van  acupunctuur en over hóe het werkt. Uit deze moderne studies  blijkt onder meer dat acupunctuur een stimulerend effect heeft op de aanmaak van lichaamseigen stoffen in onze hersenen en overige zenuwstelsel: o.a. neurotransmitters als endorfines en dynorfynes. (9 t/m 14, 103, 126, 127, 131)

Deze lichaamseigen stoffen werken:

 • pijnstillend,
 • ontstekingsremmend,
 • stemmingsverbeterend.

Uit onderzoek blijkt ook dat acupunctuur de bloeddoorstroming in de hersenvaten normaliseert. (19, 20)

World Health Organisation: acupunctuur werkt bij meer dan 100 klachten

De WHO (World Health Organisation van de VN) analyseerde de vele moderne studies  naar acupunctuur. Acupunctuur blijkt effectief  bij meer dan 100 pijn-, chronische, ontstekings-, huid-, psychische- en vruchtbaarheidsklachten. (1 t/m 40, 130 t/m 164) Op basis daarvan publiceerde de WHO een lijst met meer dan 100 aandoeningen, waarvoor zij acupunctuur aanbeveelt.

Contact opnemen?
 • Voor uw vraag / meer informatie
 • Een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek
 • Een consult/behandeling

Neem contact op

Waarom dokter Lieveld?
 • Als er geen oplossing was voor uw klacht
 • Afgestudeerd arts aan Universiteit Nijmegen
 • Westerse en Chinese deskundigheid

Over dokter Lieveld