Patiënttevredenheid en kostenbesparingen

Acupunctuur: goedkoper en patiënt zeer tevreden

In een groot Amerikaans onderzoek (23) onderzochten wetenschappers bij 575 patiënten de tevredenheid over acupunctuur. Tegelijkertijd bestudeerden zij de kostenaspecten. Uit dit omvangrijke onderzoek bleek:

 • dat de gebruikers van acupunctuur bijzonder tevreden waren over de acupunctuurbehandelingen,
 • dat er enorme kostenbesparingen gerealiseerd werden. Want patiënten hadden minder andere, veel duurdere behandelingen nodig, zoals operaties.
Acupunctuur helpt mensen écht!

De onderzoekers ontdekten dat van de patiënten:

 • 91,5% van mening was dat volgend op acupunctuurbehandelingen de klachten verbeterden,
 • 84% de huisarts minder bezocht,
 • 79% minder geneesmiddelen op recept gebruikte,
 • 70% niet geopereerd hoefde te worden, terwijl dit vóór de start van de acupunctuur aanbevolen was.
Ook dokter Lievelds patiënten zijn zeer tevreden

In zijn praktijk ziet dokter Lieveld dat patiënten vaak heel blij zijn met de behandelingen. Vaak kan hij mensen van hun aandoening afhelpen.

Als genezing niet (meer) mogelijk is, kan dokter Lieveld de last die een patiënt van diens aandoening heeft, dikwijls toch nog sterk verminderen. Praktisch altijd voelen mensen zich veel energieker, prettiger en vitaler na een behandeling door dokter Lieveld.

Medicijnen minderen of stoppen operaties niet meer nodig

Acupunctuur werkt ook samen met westerse medicatie. Maar door dokter Lievelds behandelingen konden al veel mensen hun medicijngebruik minderen of stoppen.

Operaties: overbodig

Dokter Lievelds behandelingen maken dat op stapel staande operaties vaak niet meer nodig zijn. Dat is heel prettig voor de patiënt én voor de zorgkosten in ons land.

Contact opnemen?
 • Voor uw vraag / meer informatie
 • Een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek
 • Een consult/behandeling

Neem contact op

Waarom dokter Lieveld?
 • Als er geen oplossing was voor uw klacht
 • Afgestudeerd arts aan Universiteit Nijmegen
 • Westerse en Chinese deskundigheid

Over dokter Lieveld