Acupunctuur: aanvullend bij kanker

De afgelopen week was het de week van de nationale collecte voor de kankerbestrijding. Het Nederlandse volk is door de gulle giften aan met name het Koningin Wilhelmina Fonds, een van de grootste sponsors van wetenschappelijke studies naar kanker. We zijn op de goede weg, maar er is nog veel onderzoek nodig.

In mijn praktijk behandel ik veel kankerpatiënten om hen te helpen hun ziekte beter aan te kunnen. Ook ervaren patiënten dat acupunctuurbehandelingen de kwaliteit van hun leven sterk vergroten. Acupunctuur mag echter nooit gebruikt worden als alternatief, als vervanging van de reguliere kankertherapie! Ik zie acupunctuur dan ook niet als een alternatieve therapie, maar als een aanvulling.

Ik behandel kankerpatiënten daarom vooral voor: 1. pijn ten gevolge van kanker en pijn ten gevolge van de reguliere behandeling; 2. misselijkheid en braken ten gevolge van chemotherapie; 3. depressies, angsten en acceptatieproblemen; 4. moeilijk in- en doorslapen; 5. vermoeidheid.

Nu kan ík wel een positieve ervaring hebben met acupunctuur, maar minstens zo interessant is voor u natuurlijk wat de medische wetenschap erover zegt. Ik vind het heel belangrijk dat de werking en de effecten van acupunctuur met westerse wetenschappelijke methoden wordt aangetoond. Zeker voor kwetsbare patiënten als kankerpatiënten, is het erg belangrijk dat ze weten dat ze een therapie ondergaan die verantwoord is! Inmiddels is wetenschappelijk overtuigend aangetoond dat acupunctuur nuttig kan zijn. Nuttig om pijnen te bestrijden en om bepaalde symptomen van kanker of om bepaalde gevolgen van noodzakelijke kankertherapieën te behandelen.

Graag vertel ik u iets over de stand van zaken rondom het wetenschappelijk onderzoek naar kanker en acupunctuur. Welnu, volgens een aantal studies heeft acupunctuur onmiskenbaar effect bij patiënten die last hebben van misselijkheid en braken volgend op een chemotherapiekuur. Ook de Wereld Gezondheids Organisatie van de VN erkent dit al sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw. In een grote overzichtsstudie van de WHO uit 2002 toonden wetenschappers dit nogmaals aan (1).

Acupunctuur kan verder veel betekenen bij de behandeling van verschillende symptomen van kanker. Ook dit is inmiddels door een aantal wetenschappelijke studies aangetoond. Er zijn diverse klinieken die positieve ervaringen hebben vastgesteld bij de inzet van acupunctuur en die daarom acupunctuur aanbieden binnen hun instelling. Die positieve effecten van acupunctuur vonden wetenschappers voorbeeld bij pijnklachten, bij een droge mond, bij opvliegers en bij eetlustverlies. (2,3,4). Ook andere symptomen zoals heftig transpireren (6), blijken goed op acupunctuur te reageren.

Acupunctuur blijkt dus effectief bij de behandeling van verschillende symptomen van kanker en bij bepaalde gevolgen van kankertherapieën. Daarom biedt een van meest vooraanstaande Amerikaanse kankerklinieken acupunctuur aan naast de reguliere kankertherapie. De artsen doen dit in een poging de kwaliteit van leven van patiënten met kanker te verhogen. Dit beroemde kankerziekenhuis is het Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre in New York (7). Als u op hun website kijkt en zoekt onder het woord: “acupuncture”, vindt u 89 artikelen over acupunctuur! In het Sloan Kettering ziekenhuis zijn een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van acupunctuur bij kankerpatiënten uitgevoerd. Omdat ook die resultaten zo positief zijn, heeft dit ziekenhuis besloten acupunctuur als aanvullende therapie aan te bieden.

De effecten van acupunctuur bij kankerpatiënten zijn ook onderzocht in meer experimentele studies. Uit deze studies bleek dat er ook een positief effect van acupunctuur uit lijkt te gaan op het afweersysteem van de patiënten.(8,9,10).

Er blijken dus positieve effecten van acupunctuur in de werkpraktijk en in de wetenschap. Daarom raken steeds meer patiënten en kankerspecialisten ervan overtuigd dat het nuttig is om acupunctuur in te zetten als aanvulling op de reguliere zorg bij kanker. Uit een Amerikaans onderzoek dat in 2004 in het medische vaktijdschrift Cancer gepubliceerd werd, blijkt dan ook dat een groot aantal kankerpatiënten acupunctuur gebruikt als aanvulling op de reguliere zorg (11). Uit Europees onderzoek uit datzelfde jaar, bleek dat kankerspecialisten acupunctuur in het algemeen opvatten als zorg die inderdaad aanvullend kan zijn (12).

Contact opnemen?
  • Voor uw vraag / meer informatie
  • Een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek
  • Een consult/behandeling

Neem contact op

Waarom dokter Lieveld?
  • Als er geen oplossing was voor uw klacht
  • Afgestudeerd arts aan Universiteit Nijmegen
  • Westerse en Chinese deskundigheid

Over dokter Lieveld