Acupunctuurlezing in Witte Dame

U bent volgende week, woensdagavond 26 mei, van harte welkom in de Witte Dame. In deze Eindhovense bibliotheek geef ik dan een lezing over acupunctuur. Ook zal ik dan het een en ander vertellen over acupunctuur en China.

Afgelopen zaterdag ben ik namelijk teruggekomen van een studiereis naar China. Zoals elke arts moet ook een arts-acupuncturist, zoals ik, regelmatig bijscholen. Nu doe ik dat het liefst in het land van de acupunctuur: China. In de hoofdstad Beijing heeft de Wereld Gezondheids Organisatie een opleidings- en bijscholingscentrum voor buitenlandse artsen opgericht. Dit gebeurde in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen de Amerikaanse president Nixon China bezocht. Hij was de eerste westerse wereldleider die het indertijd nog zeer gesloten China bezocht. De tv zond beelden uit van operaties die werden uitgevoerd met acupunctuur als enige verdoving. De patiënten waren bij kennis en praatten gewoon. Deze beelden gingen toen de wereld over en wekten de belangstelling van velen.

Als gevolg daarvan heeft de WHO dit trainingsinstituut opgezet in samenwerking met één van de meest prestigieuze medische faculteiten van Beijing. In China is acupunctuur namelijk geen alternatieve of aanvullende geneeswijze. Neen, in China is acupunctuur geheel geïntegreerd in het medisch systeem. Ieder ziekenhuis heeft dan ook een acupunctuurafdeling. Zoals hier ieder ziekenhuis een afdeling fysiotherapie of radiologie heeft.

Acupunctuur blijkt dan ook werkelijk effectief te zijn. Vooral bij tal van begrepen en onbegrepen pijnklachten en bij chronische aandoeningen. Bijvoorbeeld bij reumatische klachten, slapeloosheid en oorsuizen. In China zetten ziekenhuizen acupunctuur echter ook in bij acute situaties als een beroerte. Als je snel na een beroerte acupunctuur inzet, blijken er minder restverschijnselen op te treden.

Na de pauze verzorgen twee reisorganisaties een boeiende landenpresentatie over China.

U kunt kaarten reserveren via 040-2604260 of via de site van de bibliotheek in Eindhoven.

Contact opnemen?
  • Voor uw vraag / meer informatie
  • Een vrijblijvend kort kennismakingsgesprek
  • Een consult/behandeling

Neem contact op

Waarom dokter Lieveld?
  • Als er geen oplossing was voor uw klacht
  • Afgestudeerd arts aan Universiteit Nijmegen
  • Westerse en Chinese deskundigheid

Over dokter Lieveld